Lilan logo
Kulttuuriyhdistys Lila ry

Baltic Souvenirs
In English               Eesti keeles

  Toiminta-ajatus

  TAIDE :
        Kansainvälinen yhteistyö:
            Baltic Souvenirs
            Northern Direction
            Kommentti

  TAIDETTA ARKEEN
            LÄHIÖISSÄ :

        Kalasataman POIJU
        Taidekuuri
        Lila Dance & Company
        Omat kuvat

  Historia
  Yhteystiedot
  Linkkejä


Baltic Souvenirs on Helsingissä, Tallinnassa, Tukholmassa ja Pietarissa toteutettava paikkasidonnaisen taiteen yhteisprojekti. Projekti luo näiden Suomenlahtea reunustavien kaupunkien taiteilijoiden välille yhteistyösuhteita ja mahdollisuuksia kartoittaa toistensa ja yhteistä toimintaympäristöään.Baltic Souvenirsin ensimmäinen vaihe toteutetaan Helsingissä ja Tallinnassa 2016-2018. Kumpaankin kaupunkiin tulee kesällä 2018 Baltic Souvenirs -pyöräilyreitti, jonka varrella on paikkasidonnaisia teoksia. Teokset ovat taiteilijoiden reaktioita ja kommentteja tiettyyn paikkaan. Reiteistä julkaistaan kartat sekä painettuina että nettiin.

Matkoilta tuodaan matkamuistoja. Ne voivat olla elämyksiä, kokemuksia, ajatuksia, oivalluksia ja tunteita. Baltic Souvenirs tarjoaa sekä paikallisille että matkailijoille mahdollisuuden kokea Helsinki ja Tallinna eri vinkkelistä, nähdä kaupunki ja siinä liikkuminen paikkasidonnaisena taiteena. Pyöräillen kaupunkiympäristöä on mahdollista havainnoida laajemmin ja monipuolisemmin kuin turistikävelyllä. Pyörällä pääsee nopeasti uusiin ja outoihin paikkoihin, jotka avartavat kaupungin kokemista ja kannustavat tutkimaan ja seikkailemaan.

Baltic Souvenirs -projekti jatkuu vuorovaikutuksena tukholmalaisten ja pietarilaisten taiteilijoiden kanssa samalla konseptilla 2018-2021.

Baltic Souvenirsin työryhmä tutustumassa Helsingin reittiin

Miksi?

Projekti verkottaa helsinkiläisiä ja tallinnalaisia taiteilijoita toistensa kanssa ja rakentaa kaupunkien välistä konkreettista kulttuuriyhteistyötä eri toimijoiden välillä, sekä luo dialogia tallinnalaisten ja helsinkiläisten taiteilijoiden välille.

Haluamme tavoittaa projektilla erilaista yleisöä taiteelle ja madaltaa osaltamme kynnystä taiteen kokemiselle. Viemme taidetta galleriatiloista kaupunkitilaan ja arkeen. Taide on keino auttaa oman lähiympäristön havainnoimisessa, löytää rutiinien tuolle puolen, ja voi avata ympäristöä myös ajallisessa ja maantieteellisessä kontekstissa.Samalla Baltic Souvenirs kannustaa liikkumaan kaupungeissa polkupyörillä. Pyöräily ei aiheuta melua eikä saastuta, ja jättää näin ihmisille kaupungissa enemmän tilaa hengittää ja ajatella. Lisäksi raittiissa ilmassa liikkuminen antaa hyvän mielen ja pitää ihmisen hyvässä kunnossa.

Taiteilijat, työryhmä Helsingissä:
Veikko Björk, Tiina Hallakorpi ja Kaarina Ormio

Taiteilijat, työryhmä Tallinnassa:
Ulvi Haagensen, Erki Kasemets ja Sven-Erik Stamberg

Muut yhteistyökumppanit:
Kulttuurimaantieteilijä Kadri Kasemets, tutkija Tallinnan yliopistossa