Lilan logo
Kulttuuriyhdistys Lila ry

Kommentti / Koммeнтapий
In English

  Toiminta-ajatus

  TAIDE :
        Kansainvälinen yhteistyö:
            Baltic Souvenirs
            Northern Direction
            Kommentti

  TAIDETTA ARKEEN
            LÄHIÖISSÄ :

        Kalasataman POIJU
        Taidekuuri
        Lila Dance & Company
        Omat kuvat

  Historia
  Yhteystiedot
  Linkkejä


"Kommentti" oli kolmivuotinen suomalais-venäläinen paikkasidonnaisen ympäristötaiteen hankekokonaisuus yhteistyönä petroskoilaisen Association Land and Artin kanssa.

Kahden ensimmäisen vuoden näyttelyt toteutimme itäkarjalaisen kylän Tolstjakovon sekä Helsingin Arabian ympäristöön. Kolmantena vuonna toteutimme kommenttimme galleriatiloihin Helsingissä ja Pietarissa.
Vuonna 2014 järjestimme vielä jatkoksi projektin kahden ensimmäisen osan aikana syntyneitä teoksia esittelevän valokuvanäyttelyn Suomalaisen teatterin aulaan Petroskoissa elo-syyskuussa. Näyttely oli osa ympäristötaidefestivaalia KARELFEST.


Hankkeen tavoitteet

"Kommentti"-hankkeen taiteellisena tavoitteena on kehittää vuoropuhelua kahdesta erilaisesta traditiosta ammentavien taiteilijoiden kesken. Kulttuurierot ja niistä syntyvä vuoropuhelu nostetaan keskiöön hankkeessa, jossa taiteilijat kommentoivat toistensa teoksia kuvataiteen kielellä.

"Kommentti"-hankkeella haluamme edistää uudenlaista vuoropuhelua suomalaisten ja venäläisten kuvataiteilijoiden välillä. Tämän vuoropuhelun pyrkimyksenä on yhdistää toimijoita toisiinsa ja luoda uusia ideoita uusille yhteisille hankkeille ja rajat ylittävälle yhteistyölle tulevaisuudessa.

"Kommentti"-hanke on innovatiivinen kokeilu, jonka lopputuloksia ei voida ennustaa. Venäjällä kuvataiteessa ei ole totuttu kommentoimaan toisten taiteilijoiden teoksia, joten haaste on mielenkiintoinen! Haluamme kuitenkin olla asettamatta kumpaakaan kulttuuria ja perinnettä toistaan ylemmäksi, vaan lähteä päinvastoin luomaan uutta näistä kulttuurieroista.


Historia

Perusta hankkeelle luotiin 2010 Aunuksessa Karjalan tasavallan taiteilijaliiton tapahtumassa The First International Karelian Land Art Festival, johon Tiina Hallakorpi ja Kaarina Ormio osallistuivat Lilan edustajina.


The First International Karelian Land Art Festival 2010, retki Seitsemälle Järvelle:
Vladislav Bulganin, Kaarina Ormio, Anatolij Titov, Viktoria Zorina, Tiina Hallakorpi ja Vladimir Zorin